TP, TPD, TPE, TPED

OPIS OGÓLNY


Typoszereg pomp Grundfos TP  to jednostopniowe, odśrodkowe pompy typu in-line, z mechanicznym uszczelnieniem wału. Zespoły pompowe zawierają krótkie sprzęgło, tj. pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami.

Pompy te są dostępne albo z silnikami o stałej prędkości obrotowej (TP i TPD) albo z silnikami z elektronicznie regulowaną prędkością obrotową, poprzez przetwornicę częstotliwości (TPE i TPED).

Bazując na konstrukcji i wyborze materiałów pomp TP, dostępne są następujące serie pomp (TPE) z regulowaną prędkością obrotową:

  • Pompy TPE seria 1000 (bez przetwornika różnicy ciśnień, montowanego fabrycznie)
  • Pompy TPE seria 2000 (z przetwornikiem różnicy ciśnień zamontowanym fabrycznie).

ZAKRES PRACY

Maksymalna wydajność, Q: 4500 m3/h

Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 170 m

Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar

Temperatura cieczy: -25 ÷ +150°C

 

ZASTOSOWANIE

  • Sieci ciepłownicze
  • Instalacje grzewcze
  • Instalacje klimatyzacyjne
  • Sieci chłodzące
  • Zaopatrzenie w wodę.
  • Procesy technologiczne
  • Chłodzenie w przemyśle

 

ZAKRES STOSOWANIA

TP, TPE, TPD, TPED o prędkości obrotowej:

Karta katologowa