Grundfos DWK, DPK

OPIS OGÓLNY


Pompy GrundfosDWK są przenośnymi pompami odwadniającymi do obiektów budowlanych i infrastrukturalnych oraz do zastosowań przemysłowych. Pompy DWK są wyposażone w wirniki półotwarte lub zamknięte. Są one zaprojektowane do szeregu zastosowań w budownictwie i przemyśle. Pompy są wykonane z odpornych materiałów, takich jak żeliwo i wysokochromowa stal nierdzewna i zapewniają długą, niezawodną eksploatację.

Pompy DWK dostępne są tylko z koszem wlotowym do wersji montażowych  wolnostojących.

Pompy GrundfosDPK są pompami do wody drenażowej zaprojektowanymi do szeregu zastosowań w budownictwie i przemyśle. Pompy są wykonane z trwałego, zapewniającego długą żywotność żeliwa.

W celu zapewnienia niezawodności i optymalnej eksploatacji pompy Grundfos typu DPK są oferowane z dwoma rodzajami wirników:

 • modele o mocy 0,75 ? 15 kW są wyposażone w wirniki półotwarte
 • modele o mocy 19 i 22 kW są wyposażone w wirniki zamknięte.

 

ZAKRES PRACY

Maksymalna wydajność, Q: 432 m3/h

Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 102 m

Wielkość cząstek stałych w pompowanych cieczach: 10-20 mm

Temperatura cieczy: 0 ÷ +40°C

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 

 

 • Wody drenażowe,
 • Wody powierzchniowej,
 • Wody gruntowe,
 • Wody zawierającej cząstki ścierne.


Typowe zastosowania: place budowy, podziemne parkingi samochodowe, nisko położone obszary zlewni deszczowej, zakłady przemysłowe, itp.

 

CECHY I ZALETY

 

 • Trwałość,
 • Różne przyłącza przewodu tłocznego,
 • Sferoidalny/wysokochromowy wirnik,
 • System autozłącza,
 • Wysoka sprawność,
 • Kompaktowa budowa,
 • Odpowiednie do wysokich ciśnień.

 

ZAKRES STOSOWANIA

 

 

 

Karta katalogowa