Grundfos DMX, DMH

OPIS OGÓLNY


Grundfos DMX
to wysokiej jakości pompy membranowe przeznaczone do wielu zastosowań, np. uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie ścieków (sedymentacja/uzdatnianie osadu), pulpy i papieru i w przemyśle tekstylnym. Typoszereg charakteryzuje się dużą wszechstronnością, szerokim zakresem wydajności i wyborem wielkości głowicy dozującej, materiałów i dostępnego osprzętu.

Seria Grundfos DMH to ekstremalnie mocny i wytrzymały typoszereg pomp dozujących do zastosowań wymagających solidnego dozowania i zdolności pracy z wysokim ciśnieniem. Pompy zapewniają maksymalny błąd powtarzalności dawki ?1 % wydajności nominalnej
i są idealnym rozwiązaniem dla kompleksowych zadań i automatycznej integracji procesu. Wytrzymałość tego typoszeregu jest już bardzo dobrze znana: klienci na całym świecie od lat są zadowoleni z bezawaryjnej pracy pomp DMH.

 

ZAKRES PRACY

 

 

Typ pompyDMXDMH
Wydajność, Q:maks. 4000 l/h (pompa dwugłowicowa: 2 x 4000 l/h)maks. 1500 l/h (pompa z dwiema głowicami: 2 x 1500 l/h)
Ciśnienie, p:maks. 16 barmaks. 200 bar
Temperatura cieczy:maks. +50 °C.maks. +90 °C.
Obszary zastosowań:? Uzdatnianie wody pitnej
? Oczyszczanie ścieków
(osadzanie/przeróbka osadów)
? Przemysł celulozowy i papierniczy
? Przemysł włókienniczy.
? Rafinerie ropy naftowej
? Trudne i ciężkie zastosowania
? Uzdatnianie wody pitnej
? Oczyszczanie ścieków
(osadzanie/przeróbka osadów)
? Pulpa, papier i przemysł włókienniczy.

 

CECHY I ZALETY

 

 

  • Mocna konstrukcja
  • Zmiana długości skoku.
  • Zaprojektowane do trudnych zadań

 

ZAKRES STOSOWANIA

 

 

 

Karta katalogowa