DMX, DMH

OPIS OGÓLNY


Grundfos DMX
to wysokiej jakości pompy membranowe przeznaczone do wielu zastosowań, np. uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie ścieków (sedymentacja/uzdatnianie osadu), pulpy i papieru i w przemyśle tekstylnym. Typoszereg charakteryzuje się dużą wszechstronnością, szerokim zakresem wydajności i wyborem wielkości głowicy dozującej, materiałów i dostępnego osprzętu.

Seria DMH to ekstremalnie mocny i wytrzymały typoszereg pomp dozujących do zastosowań wymagających solidnego dozowania i zdolności pracy z wysokim ciśnieniem. Pompy zapewniają maksymalny błąd powtarzalności dawki ±1 % wydajności nominalnej
i są idealnym rozwiązaniem dla kompleksowych zadań i automatycznej integracji procesu. Wytrzymałość tego typoszeregu jest już bardzo dobrze znana: klienci na całym świecie od lat są zadowoleni z bezawaryjnej pracy pomp DMH.


ZAKRES PRACY

Typ pompyDMXDMH
Wydajność, Q:maks. 4000 l/h (pompa dwugłowicowa: 2 x 4000 l/h)maks. 1500 l/h (pompa z dwiema głowicami: 2 x 1500 l/h)
Ciśnienie, p:maks. 16 barmaks. 200 bar
Temperatura cieczy:maks. +50 °C.maks. +90 °C.
Obszary zastosowań:• Uzdatnianie wody pitnej
• Oczyszczanie ścieków
(osadzanie/przeróbka osadów)
• Przemysł celulozowy i papierniczy
• Przemysł włókienniczy.
• Rafinerie ropy naftowej
• Trudne i ciężkie zastosowania
• Uzdatnianie wody pitnej
• Oczyszczanie ścieków
(osadzanie/przeróbka osadów)
• Pulpa, papier i przemysł włókienniczy.

 

CECHY I ZALETY

  • Mocna konstrukcja
  • Zmiana długości skoku.
  • Zaprojektowane do trudnych zadań


ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa